Parenteser

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Hakeparenteser

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


The following is a complete list of all available bracket types. The icon next to the bracket type indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Parentestyper

Icon

Bueparenteser (vanlige parenteser)

Setter inn en plassholder i vanlige bueparenteser. Du kan også skrive inn (<?>) i kommandovinduet.

Icon

Hakeparenteser

Setter inn en plassholder i hakeparenteser. Du kan også skrive inn [<?>] i kommandovinduet.

Icon

Doble hakeparenteser

Setter inn en plassholder i doble hakeparenteser. Du kan også skrive inn ldbracket <?> rdbracket i kommandovinduet.

Icon

Krøllparenteser

Inserts a placeholder within braces (curly brackets). You can also type lbrace<?>rbrace directly in the Commands window.

Icon

Enkeltlinjer

Setter inn en plassholder mellom loddrette linjer. Du kan også skrive inn lline <?> rline direkte i kommandovinduet.

Icon

Doble linjer

Setter inn en plassholder mellom doble, loddrette linjer. Du kan også skrive inn ldline <?> rdline direkte i kommandovinduet.

Icon

Vinkelparenteser

Setter inn en plassholder i vinkelparenteser. Du kan også skrive inn langle <?> rangle i kommandovinduet.

Icon

Operatorparenteser

Setter inn en plassholder i operatorparenteser. Du kan også skrive inn langle <?> mline <?> rangle i kommandovinduet.

Icon

Gruppeparenteser

Setter inn gruppeparenteser. Du kan også skrive inn {<?>} i kommandovinduet.

Icon

Bueparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare bueparenteser med en plassholder. Du kan også skrive inn left(<?> right) i kommandovinduet.

Icon

Hakeparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare hakeparenteser med plassholdere. Du kan også skrive inn left[<?> right] i kommandovinduet. Parentesenes størrelse justeres automatisk.

Icon

Doble hakeparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare, doble hakeparenteser med plassholdere. Du kan også skrive inn left ldbracket <?> right rdbracket direkte i kommandovinduet. Parentesenes størrelse justeres automatisk.

Icon

Krøllparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare krøllparenteser med en plassholder. Du kan også skrive inn left lbrace <?> right rbrace i kommandovinduet. Krøllparentesenes størrelse justeres automatisk.

Icon

Enkeltlinjer (skalerbare)

Setter inn skalerbare, loddrette enkeltlinjer med en plassholder. Du kan også skrive inn left lline <?> right rline i kommandovinduet. Linjenes størrelse justeres automatisk.

Icon

Doble linjer (skalerbare)

Setter inn skalerbare, loddrette, doble linjer med en plassholder. Du kan også skrive inn left ldline <?> right rdline i kommandovinduet. Linjenes størrelse justeres automatisk.

Icon

Vinkelparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare vinkelparenteser med en plassholder. Du kan også skrive inn left langle <?> right rangle i kommandovinduet. Parentesenes størrelse justeres automatisk.

Icon

Operatorparenteser (skalerbare)

Setter inn skalerbare operatorparenteser med plassholdere. Du kan også skrive inn left langle <?> mline <?> right rangle i kommandovinduet. Parentesenes størrelse justeres automatisk.

Icon

Øvre krøllparentes (skalerbar)

Setter inn en skalerbar, vannrett øvre krøllparentes med plassholdere. Du kan også skrive inn <?> overbrace <?> direkte i kommandovinduet. Parentesens størrelse justeres automatisk.

Icon

Nedre krøllparentes (skalerbar)

Setter inn en skalerbar, vannrett nedre krøllparentes med plassholdere. Du kan også skrive inn <?> underbrace <?> direkte i kommandovinduet. Parentesens størrelse justeres automatisk.

Du kan sette inn gulvklammer ved å skrive inn lfloor<?>rfloor direkte i kommandovinduet.

Du kan sette inn takklammer ved å skrive inn lceil<?>rceil direkte i kommandovinduet.

Du kan sette inn skalerbare gulvklammer ved å skrive inn left lfloor<?>right rfloor direkte i kommandovinduet.

Du kan sette inn skalerbare takklammer ved å skrive inn left lceil<?>right rceil direkte i kommandovinduet.

Tipsikon

Parentesenes størrelse justeres automatisk når du skriver inn left og right foran kommandoen som brukes til å sette inn parentesen, for eksempel left (a over b right). Du kan også velge størrelse og avstand for parentesene ved å velge Format → Avstand → Kategori → Parenteser og velge ønsket verdi i prosent. Hvis du vil at endringene skal brukes på alle parentesene i formelen, kan du merke av for Skaler alle parenteser.


Du kan også bruke parenteser enkeltvis. Dette kan du gjøre ved å skrive inn en omvendt skråstrek \ foran kommandoen. Du kan for eksempel skrive inn \[. Da vil du se at den venstre hakeparentesen vises uten en samsvarende høyre hakeparentes. Dette er nyttig hvis du vil sette inn parenteser som snur feil vei i forhold til plasseringa, eller til å lage intervaller. Vær oppmerksom på at det bare er ikke-skalerbare parenteser som kan brukes enkeltvis. Du kan bruke size-kommandoen til å endre parentesens størrelse.

Eksempler på enkeltparenteser

For ikke-skalerbare parenteser:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

For skalerte parenteser kan du bruke none som navn på parentesen

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Merknadsikon

Uttrykket phantom sørger for at den siste parentesen får riktig størrelse.


Advarselsikon

Husk å sette inn mellomrom (tomrom) mellom elementene når du skriver dem inn direkte i kommandovinduet. På denne måten sikrer du at strukturen tolkes riktig.


Du finner også nyttig informasjon om indekser og eksponenter og om skalering, som beskriver hvordan du kan strukturere formler på en effektiv måte. Hvis du vil ha mer informasjon om parenteser, kan du se Parenteser og gruppering.