Funksjoner

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Funksjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Liste over funksjoner

Icon

Naturlig eksponentialfunksjon

Setter inn en naturlig eksponentialfunksjon. Du kan også skrive inn func e^<?> direkte i kommandovinduet.

Icon

Naturlig logaritme

Setter inn en naturlig logaritme (base e-logaritme) med en plassholder. Du kan også skrive inn ln(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Eksponentialfunksjon

Setter inn en eksponentialfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn exp(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Logaritme

Setter inn en vanlig logaritme (base 10-logaritme) med en plassholder. Du kan også skrive inn log(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Potens

Setter inn x opphøyd i y. Du kan også skrive inn <?>^{<?>} i kommandovinduet. Hvis du vil, kan du også bytte ut tegnet ^ med rsup eller sup.

Icon

Sinus

Setter inn en sinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn sin(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Cosinus

Setter inn en cosinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn cos(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Tangens

Setter inn en tangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn tan<?>) i kommandovinduet.

Icon

Cotangens

Setter inn et cotangenssymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn cot(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Hyperbolsk sinus

Setter inn en hyperbolsk sinus med en plassholder. Du kan også skrive inn sinh(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Kvadratrot

Setter inn et kvadratrotsymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn sqrt(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Hyperbolsk cosinus

Setter inn et hyperbolsk cosinussymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn cosh(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Hyperbolsk tangens

Setter inn et hyperbolsk tangenssymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn tanh(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Hyperbolsk cotangens

Setter inn et hyperbolsk cotangenssymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn coth(<?>) direkte i kommandovinduet.

Icon

N-terot

Setter inn en n-te-rot med to plassholdere. Du kan også skrive inn nroot n x i kommandovinduet.

Icon

Invers sinus

Setter inn en invers sinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arcsin(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Invers cosinus

Setter inn et invers cosinussymbol med en plassholder. Du kan også skrive inn arccos(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Invers tangens

Setter inn en invers tangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arctan(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Invers cotangens

Setter inn en invers cotangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arccot(<?>) direkte i kommandovinduet.

Icon

Absoluttverdi

Setter inn et absoluttverditegn med en plassholder. Du kan også skrive inn abs(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Areal-hyperbolsk sinus

Setter inn en areal-hyperbolsk sinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arsinh(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Areal-hyperbolsk cosinus

Setter inn en areal-hyperbolsk cosinusfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arcosh(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Areal-hyperbolsk tangens

Setter inn en areal-hyperbolsk tangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn artanh(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Areal-hyperbolsk cotangens

Setter inn en areal-hyperbolsk cotangensfunksjon med en plassholder. Du kan også skrive inn arcoth(<?>) i kommandovinduet.

Icon

Fakultet

Setter inn fakultetstegnet med en plassholder. Du kan også skrive inn fact <?> direkte i kommandovinduet.

Tipsikon

Du kan også tilordne en indeks eller en eksponent til en funksjon. Du kan for eksempel skrive inn sin^2x for å uttrykke funksjonen «sinus opphøyd i 2x».


Advarselsikon

Når du skriver inn funksjoner manuelt i kommandovinduet, må du være oppmerksom på at noen funksjoner må skrives inn med mellomrom foran og bak (for eksempel «abs 5=5 ; abs -3=3»).