Relasjoner

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes også ihøyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, må skrives inn manuelt i Kommandovinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Relasjoner

VelgVis - Elementer; Så i Elementfanen velgEnsarter/Binære operatorerfra listeboksen.


Det følgende er en komplett liste over relasjoner. Symbolene ved siden av relasjonsnavnene indikerer at de kan nås gjennom Elementvinduet/velgVis - Elementer) eller gjennom sprettoppmenyen tilKommandoivinduet.

Relasjoner:

Ikon

Er lik

Setter inn et er lik-tegn (=) med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> = <?> direkte i kommandovinduet.

Icon

Er ikke lik

Knappen eller kommandoen neq setter inn et ulikhetstegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> neq <?> i kommandovinduet.

Icon

Er kongruent med

Setter inn et tegn for relasjonen er kongruent med med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> equiv <?> i kommandovinduet.

Icon

Er rettvinklet med

Setter inn et tegn for en ortogonal (rettvinklet) relasjon med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> ortho <?> i kommandovinduet.

Icon

Er delelig med

Setter inn delelig med-tegnet. Du kan også skrive inn <?> divides <?> i kommandovinduet.

Icon

Er ikke delelig med

Denne knappen setter inn ikke delelig med-tegnet. Du kan også skrive inn <?>ndivides<?> i kommandovinduet.

Icon

Er mindre enn

Setter inn relasjonen er mindre enn. Du kan også skrive inn <?>lt<?> eller <?> < <?> i kommandovinduet.

Icon

Er større enn

Setter inn relasjonen er større enn. Du kan også skrive inn <?> gt <?> eller <?> > <?> i kommandovinduet.

Icon

Er tilnærmet lik

Setter inn relasjonen er tilnærmet lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> approx <?> i kommandovinduet.

Icon

Er parallell med

Setter inn relasjonen er parallell med med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>parallel<?> i kommandovinduet.

Icon

Er mindre enn eller lik (skråstilt)

Setter inn relasjonen er mindre enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> leslant <?> i kommandovinduet.

Icon

Er større enn eller lik (skråstilt)

Setter inn relasjonen er større enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>geslant<?> i kommandovinduet.

Icon

Er omtrent lik eller lik

Setter inn relasjonen er omtrent lik eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>simeq<?> i kommandovinduet.

Icon

Er proporsjonal med

Setter inn relasjonen er proporsjonal med med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> prop <?> i kommandovinduet.

Icon

Er mindre enn eller lik

Setter inn relasjonen er mindre enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> le <?> eller <?> <= <?> i kommandovinduet.

Icon

Er større enn eller lik

Setter inn relasjonen er større enn eller lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> ge <?> eller <?> >= <?> i kommandovinduet.

Icon

Er omtrent lik

Denne knappen setter inn relasjonen er omtrent lik med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?>sim<?> i kommandovinduet.

Icon

GÃ¥r mot

Setter inn relasjonen går mot med to plassholdere. Du kan også skrive inn <?> toward <?> i kommandovinduet.

Icon

Dobbelpil mot venstre

Setter inn den logiske relasjonen dobbelpil mot venstre. Du kan også skrive inn dlarrow i kommandovinduet.

Icon

Dobbelpil mot venstre og høyre

Setter inn den logiske relasjonen dobbelpil mot venstre og høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn dlrarrow i kommandovinduet.

Icon

Dobbelpil mot høyre

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Icon

Kommer før

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Icon

Kommer etter

Setter inn et kjed sammen-tegn med to plassholdere. Du kan også skrive inn circ i kommandovinduet.

Icon

Kommer ikke før

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Icon

Kommer ikke etter

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Icon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Icon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Icon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Icon

Delmengde eller lik

Setter inn den logiske operatoren dobbelpil mot høyre med to plassholdere. Du kan også skrive inn drarrow i kommandovinduet.

Du kan lage relasjonen er mye større enn med to plassholdere ved å skrive inn <?> gg <?> eller >> i kommandovinduet.

Du kan skrive inn ll eller << i kommandovinduet for å sette inn relasjonen er mye mindre enn i formelen.

Du kan sette inn relasjonen er angitt som med to plassholdere ved å skrive inn <?>def<?>.

Du kan sette inn tegnet for bilde av-samsvar med to plassholdere ved å skrive inn <?> transl <?> i kommandovinduet.

Kommandoen <?>transr<?> setter inn tegnet for opprinnelig av-samsvar med to plassholdere.

Advarselsikon

Når du skriver inn informasjon manuelt i kommandovinduet, bør du være oppmerksom på at mange operatorer krever at du setter mellomrom mellom elementene for å oppnå riktig struktur. Dette gjelder spesielt hvis du bruker verdier i stedet for plassholdere. Hvis du for eksempel vil lage relasjonen «er mye større enn», kan du skrive inn 10 gg 1 eller a gg b.