Vis mindre

Viser formelen 25% større. Skaleringsgraden vises på statuslinjen. Du kan også endre skaleringen i sprettoppmenyen Sprettoppmenyen i arbeidsområdet inneholder også skaleringskommandoer

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis – Vis mindre

Når du er på verktøylinja, trykk på

Ikon

Vis mindre