Vis større

Viser formelen 25% større. Skaleringsgraden vises på statuslinjen. Du kan også endre skaleringen i sprettoppmenyen på statuslinjaenog fra sprettoppmenyen på skrivebordet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis – Vis større

Når du er på verktøylinja, trykk på

Ikon

Vis større