Tegnelinja

VerktÞylinja Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktÞy. Klikk pÄ pila siden av en knapp for Ä Äpne verktÞylinja som inneholder flere kommandoer.

VerktÞylinja «Tegning» kan ogsÄ vises i et tekstdokument eller regneark. De synlige knappene kan vÊre forskjellige avhengig av hvilken dokumenttype som vises.

Velg

Bruk Velg pÄ tegnelinja og klikk et objekt i det gjeldende lysbildet for Ä merke det.

Hold nede «Shift»-tasten mens du klikker pÄ objektene hvis du vil velge mer enn et objekt av gangen.

Hold nede og klikk objektet for Ä velge et objekt som ligger bak et annet. Du kan velge neste objekt i stabelen ved Ä holde nede og klikke igjen. Hold nede Shift + og klikk for Ä gÄ tilbake til det forrige valgte objektet.

Du kan legge til tekst pÄ et valgt objekt ved Ä dobbeltklikke det og skrive eller lime inn teksten.

Trykk «Esc» eller utenfor det valgte objektet for Ä fjerne en merking.

Med dobbeltklikk kan du bruke et verktÞy til flere oppgaver. Dersom du bare klikker en gang, gÄr verktÞyet tilbake til den forrige oppgaven etter at denne er ferdig.

Valg

GjĂžr det mulig Ă„ velge objekter i dette dokumentet.

Ikon

Velg

Rektangel

Tegner et fylt rektangel der du drar i dokumentet. Klikk hvor som helst i dokumentet for Ä plassere hjÞrnet, og dra til rektangelet har Þnsket stÞrrelse. Hold nede «Shift» mens du drar for Ä tegne et kvadrat.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Tegner en fylt ellipse der du drar i dokumentet. Klikk der du vil tegne ellipsen og dra til den har Þnsket stÞrrelse. Hold nede «Shift» mens du drar hvis du vil tegne en sirkel.

Ikon

Ellipse

Tekst

Tegner en tekstboks der du klikker og drar i dokumentet. Klikk hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten.

Ikon

Tekst

Kurve

Kurve-ikonet pÄ tegnelinja Äpner verktÞylinja for linjer hvor du kan legge linjer og former til i lysbildet.

Ikon

Kurve

Forbindelseslinjer

Ikon

Forbindelseslinje

Åpne verktĂžylinja for forbindelser. Ved hjelp av den kan du lage forbindelser mellom objektene i lysbildet. En forbindelse bestĂ„r av en linje som binder sammen to objekter. Objektene vil fortsatt henge sammen nĂ„r de flyttes. Hvis du kopierer et objekt med en forbindelse vil ogsĂ„ forbindelsen bli kopiert.

Linjer og piler

Åpner verktĂžylinja «Pilspisser» som setter inn linjer og pilspisser.

3D-Objekter

Åpner 3D verktĂžylinjja. Objektene er trediomensjonale, med dybde, belysning og refleksjon.Hvert objekt som blir lagt til former en 3D scene. Du kan trykke F3 for Ă„ gĂ„ inn i en scene. For disse 3D objektene kan du Ă„pne 3D effekt dialogen for Ă„ endre egenskapene.

Ikon

3D-objekter

Enkle former

Åpne verktþylinja for enkle former. Formene kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Enkle former

Symbolformer

Åpne verktþylinja for symbolformer. Fra denne kan du sette ulike symboler inn i dokumentet.

Ikon

Symbolformer

Blokkpiler

Åpne verktþylinja for blokkpiler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Blokkpiler

Flytdiagrammer

Åpner verktþylinja for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Flytdiagram

Snakkebobler

Åpne verktþylinja for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Forklaringer

Stjerner

Åpner verktþylinja for stjerner som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Stjerner

Punkter

Her kan du redigere punktene i tegninga.

Festepunkter

Her kan du redigere festepunktene i tegninga.

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Ikon

Skriftformingsgalleri

Fra fil

Inserts an image into the current document .

Ikon

Bilde

Sett inn

Ikon

Sett inn

Roter

Dette verktĂžyet brukes til Ă„ rotere objekter.

Ikon

Roter

Justering

Velg justering for de valgte objektene.

Ikon

Justering

Ordne

Endrer stablingsrekkefĂžlgen for et valgt objekt.

Ikon

Still opp

3D-effekter pÄ/av

SlÄr 3D-effektene pÄ eller av for de valgte objektene.

Animasjonspanelet

Gi effekter til de valgte objektene.

Ikon

Selvvalgt animasjon

Samhandling

Angi hvordan det valgte objektet oppfÞrer seg nÄr du trykker pÄ det under en lysbildeframvisning.

Ikon

Samhandling