Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet og om valgte objekter. Du kan dobbeltklikke på noen av elementene i statuslinja for å åpne et tilhørende dialogvindu.

Gjeldende størrelse

Viser X- og Y-plasseringa til markøren og størrelsen til det valgte objektet.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Endret dokument

Hvis det er gjort endringer i dokumentet siden det sist ble lagret, vises «*» i dette feltet på statuslinja. Dette gjelder også nye dokumenter som ikke er lagret ennå.

Gjeldende nivå/lysbilde

Vis det gjeldende lysbildenummeret etterfulgt av det totale antallet lysbilder.

Gjeldende sidestil

Viser den gjeldende sidestilen. Dobbeltklikk for å redigere stilen, eller høyreklikk for å velge en annen stil.