Verktøylinjer

Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Presentasjon

Generelle kommandoer for lysbilder.

Tegnelinja

Verktøylinja Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pila siden av en knapp for å åpne verktøylinja som inneholder flere kommandoer.

Disposisjonslinja

I disposisjonsvisning, inneholder disposisjonslinja redigeringsverktøy som brukes ofte. Trykk på pila ved siden av en knapp for å åpne en verktøylinje som inneholder flere funksjoner.

Lysbildesorteringslinja

I visninga Lysbildesortering kan du bruke verktøylinja for lysbildesortering.

Verktøylinja for linje og fyll

Verktøylinja for linje og fyll inneholder funksjoner og valg du kan bruke i gjeldende visning.

Verktøylinja for lysbildevisning

Verktøylinja for Lysbildevisning vises når du åpner Lysbildesortering.

Verktøylinje for tabeller

Verktøylinja for tabeller inneholder funksjonene du trenger for å jobbe med tabeller. Verktøylinja vises når du flytter skrivemerket inn i en tabell.

Tekstformateringslinja

Plasser skrivemerket i et tekstobjekt for å få fram verktøylinja Tekstformatering.

Bildelinje

Bruk Bildelinja til å angi farge, kontrast og lysstyrke for de valgte bildeobjektene.

Punktredigeringslinja

Verktøylinja for å redigere punkter kommer fram når du velger et mangekant-objekt og deretter Rediger punkter.

Innstillinger-linja

Velg Vis → Verktøylinjer → Innstillinger for å vise verktøylinja Innstillinger.

Fargelinje

Vis eller skjul verktøylinja Fargelinje. For å endre fargepaletten som blir vist, velg Format – Område, og gå til fanen Farger.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet og om valgte objekter. Du kan dobbeltklikke på noen av elementene i statuslinja for å åpne et tilhørende dialogvindu.

3D-innstillinger

Verktøylinja for 3D-innstillinger har funksjoner som kontrollerer egenskapene til valgte 3D-objekter.

Skriftforming

Skriftformingslinja åpnes når du velger et skriftformingsobjekt.

Klassifikasjonslinje

Klassifikasjonslinjen inneholder verktøy som sikrer håndteringen av dokumentet

Klassifikasjonsverktøylinjen inneholder listebokser som hjelper deg sette sikkerhetsnivå for dokumenteti henhold tilBAFkategoriretningslinjene ogBAILSnivåer. LibreOffice legger til spesialfelten i dokumentegenskapene(Fil->Egenskaper, Spesialfeltmenyen) for å lagre klassifikasjonsretningslinjene som metadata for dokumentet.

Gå tilmenyVis->Menylinjerog velgKlassifikasjon

Sett inn

Legg til objekter, inklusive diagrammer, regneark, og bilder til dokumentet.