Sett inn

Denne menyen inneholder funksjoner du kan bruke til Ă„ sette inn nye elementer i dokumentet. Du kan for eksempel bruke disse funksjonene til Ă„ sette inn bilder, objekter, spesialtegn og andre filer.

Kopier lysbilde

Sett inn en kopi av lysbildet etter det gjeldende lysbildet.

Utvid lysbilde

Lag et nytt lysbilde fra hvert toppnivÄ-omrisspunkt (tekst pÄ et nivÄ under tittelteksten i omriss-hierarkiet) i det valgte lysbildet. Omrissteksten blir da tittelen pÄ det nye lysbildet. Omrisspunkter under toppnivÄet pÄ originallysbildet blir flyttet opp et nivÄ pÄ det nye lysbildet.

Oversiktsside

Lag et nytt lysbilde som inneholder en punktliste med titlene pÄ lysbildene som kommer etter det valgte lysbildet. Oversiktssiden blir satt inn etter det siste lysbildet.

Sidenummer

Legger til lysbildenummeret eller sidenummeret.

Dato og klokkeslett

Legger til datoen og klokkeslettet som et felt.

Felter

Viser generelle felter, som du kan sette inn i ditt lysbilde.

Merknad

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Hyperlenke

Åpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Animert bilde

Lag en selvvalgt animasjon for lysbildet. Du kan bare bruke allerede eksisterende objekter til Ă„ opprette en animasjon.

Tabell

Setter inn en ny tabell inn i det gjeldende lysbildet eller siden.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Objekt

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Diagram

Setter inn et diagram

Flytende ramme

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Fil

Sett en fil inn i dette lysbildet. Du kan sette inn LibreOffice Draw eller Impress-filer, tekst fra et HTML-dokument eller en tekstfil.

Topptekst og bunntekst

Legg til eller endre tekst i plassholderne pÄ toppen og bunnen av lysbilder og tittellysbilder.