Merking av underliggende objekter

Flytting av objekter