Utskrift av presentasjoner

Standardoppsett for skriver

 1. For å angi standardinnstillinger for utskrift i LibreOffice Impress, velg Verktøy → Innstillinger → LibreOffice Impress → Skriv ut.

Sette opp skriverinnstillinger for den gjeldende presentasjonen

 1. Velg Fil → Skriv ut.

 2. Klikk pĂĄ LibreOffice Impress eller fanen Innstillinger og velg skriverinnstillinger der.

  Disse innstillingene omgår standardinnstillinger for utskrift i Funksjoner → Innstillinger → LibreOffice Impress → Skriv ut for kun denne utskriftsjobben.

Valg av utskriftsoppsett for støtteark

 1. Velg Fil → Skriv ut.

 2. Marker oppføringen «Støtteark» i dokumentlisten på fanen Generelt i dialogvinduet Skriv ut.

 3. Velg antall lysbilder som skal skrives ut per side papir.

Angi utskriftsinnstillinger for støtteark

 1. Klikk på fanen Støtteark.

 2. Velg Sett inn → Sidetall for å åpne dialogfeltet Topptekst og bunntekst.

 3. Trykk på Merknader og støtteark for å skrive inn topp- og bunntekst for støtteark.

  Du ser fire områder på denne dialogen med avkryssningsbokser for topptekst, dato og klokkeslett, bunntekst og sidetal. Disse fire områdene tilsvarer de fire områdene i hjørnene til hoved-utdelingsvisningen.

 4. Skriv inn tekst for topptekst, bunntekst og dato. Merk Sidetall-feltet, hvis du ønsker å nummerere sidene til støttearket. Kontroller at Topptekst er krysset av for hvis du ønsker at din topptekst skal skrives ut.

 5. Klikk Bruk pĂĄ alle.

  Feltene i hovedutformingsvisningen for støtteark på skjermen blir ikke oppdatert, men teksten som du skrev inn vil bli skrevet ut.

Skrive ut støtteark eller merknader

 1. Velg Fil → Skriv ut.

 2. Klikk pĂĄ dokumentlisten og velg hvilken innholdstype som skal skrives ut.

 3. Velg Støtteark eller Merknader og velg antall lysbilder som skal skrives ut på hver papirside.

Tipsikon

Hvis du vil bruke et annet oppsett for lysbildene papirsidene skrevet, kan du bruke musa for å flytte lysbildene omkring på støttearkvisningen.


Utskrift av en rekke med lysbilder

 1. Velg Vis → Lysbildesortering.

 2. Hold «Shift» nede og trykk på området med lysbildene du vil skrive ut.

 3. Velg Fil → Skriv ut.

 4. I omrĂĄde og kopierklikk pĂĄ Lysbilder

 5. Skriv inn numrene pĂĄ lysbildene som skal skrives ut og trykk OK.