Bruk Presentasjonskonsollen

Presentasjonskonsollen viser lysbildefremvisningen på en ekstern skjerm (projektor eller stor fjernsyn), mens presentasjonskontrollene vises på skjermen.

Presentasjonskonsollen gir ekstra kontroll over lysbildefremvisninger ved å bruke forskjellige visninger på skjermen og på skjermen sett av publikum. Visningen du ser på datamaskinens skjerm, inneholder gjeldende lysbilde, det kommende lysbilde, valgfritt lysbildesedler og en presentasjonstimer.

Merknadsikon

Presentasjonskonsollen fungerer bare på et operativsystem som støtter flere skjermer, og bare når to skjermer er koblet til (en kan være den innebygde bærbare skjermen).


Aktivering av Presentasjonskonsollen

Aktiver Presentasjonskonsollen

Start presentasjonskonsollen

For å aktivere Presentasjonskonsollen

Presentasjonskonsoll kontroller

Vis Kontrollelementene i presentasjonskonsollen

Vis tastaursnarveier i presentasjonskonsollen

Når du kjører en lysbildepresentasjon i presentasjonskonsollen, kan du bruke disse tastene:

Handling

Tast eller taster

Neste lysbilde, eller neste effekt

Venstreklikk, pil høyre, pil ned, mellomrom, Side ned, Enter, Return, "N"

Forrige lysbilde, eller forrige effekt

Høyreklikk, pil venstre, pil opp, Side opp, Rettetast, «P»

Første lysbilde

Hjem

Siste lysbilde

Slutt

Forrige lysbilde uten effekter

Alt + Page Up

Neste lysbilde uten effekter

Alt + Page Down

Slå av eller på svart skjerm

«B», «.»

Skru av eller på hvit skjerm

«W», «,»

Avslutt lysbildeframvisningen

Esc, '-'

Gå til lysbildenummer

Et tall etterfulgt av «Enter»

Øk eller minsk størrelsen på skriften for anmerkninger

«G», «S»

Rull opp eller ned i merknadene

«A», «Z»

Flytt innsettingstegnet i merknadsvisning forover/bakover

«H», «L»

Vis presentasjonskonsollen

Ctrl + «1»

Vis presentasjonsnotatene

Ctrl + «2»

Vis lysbildeoversikten

Ctrl-'3'


Presentasjonskonsoll

Normalmodus

Normal modus viser gjeldende lysbilde til venstre og neste lysbilde til høyre på datamaskinens skjerm.

Presentasjonskonsollen i normalmodus

Notatmodus

Notatmodus viser gjeldende lysbilde til venstre, lysbildene notater til høyre og neste lysbilde under gjeldende lysbilde.

Notatmodus

Sorteringsmodus for lysbilder

Lysbilde sorteringsmodusen viser alle lysbildene i dataskjermen og lar deg vise det valgte lysbildet ut av presentasjonsrekkefølgen.

Modus lysbiletsortering