Redigering av kurver

Et kurvet linjestykke består av to datapunkter (endepunkter) og to kontrollpunkter (håndtak). En kontrollelementlinje forbinder et kontrollpunkt til et datapunkt. Du kan endre formen av en kurve ved å gjøre om et datapunkt til en annen type, eller ved å dra kontrollelementets punkter til et annet sted.

Du kan også redigere linjens egenskaper ved å merke linja og velge Format → Strek.

Ikon

For å se datapunktene og kontrollpunkterne til en kurvet linje kan du merke linja og trykke på Punkter ikonet på verktøylinja Tegning. Datapunktene er angitt med firkanter og kontrollpunktene med sirkler. Et kontrollpunkt kan overlappe et datapunkt.

For å justere et kurvet linjesegment:

 1. Merk en kurvet linje, og trykk så på ikonet Punkter på verktøylinja Tegning.

 2. Gjør en av de følgende:

For å dele en kurvet linje:

Du kan bare dele en kurvet linje som har tre eller flere datapunkter.

 1. Merk en kurvet linje, og trykk så på ikonet Punkter på verktøylinja Tegning.

 2. Merk et datapunkt, og trykk så på Del opp kurve-ikonet på verktøylinja Rediger punkter.

For å opprette en lukket figur:

 1. Merk en kurvet linje, og trykk så på ikonet Punkter på verktøylinja Tegning.

 2. På verktøylinja Rediger punkter, klikk på ikonet Lukk bézier.

For å gjøre om et datapunkt på en kurvet linje:

 1. Merk en kurvet linje, og trykk så på ikonet Punkter på verktøylinja Tegning.

 2. Klikk på datapunktet du vil gjøre om, og gjør en av følgende:

For å legge til et datapunkt:

 1. Merk en kurvet linje, og trykk så på ikonet Punkter på verktøylinja Tegning.

 2. På verktøylinja Rediger punkter, trykk på ikonet Sett inn punkter.

 3. Trykk på linja der du vil legge til punktet, og dra en kort avstand.

Tipsikon

Hvis et datapunkt ikke har et kontrollpunkt, merk datapunktet, og trykk så på Gjør om til kurve-ikonet på verktøylinja Rediger punkter.


For å slette et datapunkt:

 1. Merk en kurvet linje, og trykk så på ikonet Punkter på verktøylinja Tegning.

 2. Trykk på punktet som du vil slette.

 3. På verktøylinja Rediger punkter, klikk på ikonet Slett punkter.