Flytting av objekter til et annet lag

Tegninger i LibreOffice Draw støtter lag.

  1. Trykk på og hold objektet inntil dets kanter blinker.

  2. Dra objektet til navnefanen for laget som du vil flytte objektet til.

  3. Slipp objektet.

Om lag

Sette inn lag

Arbeide med lag