Du kan endre bakgrunnsfargen eller bakgrunnsfyllet på det gjeldende lysbildet eller alle lysbildene i dokumentet. Til bakgrunnsfyll kan du bruke skravering, en fargeovergang eller et bilde.

Hvis du vil endre bakgrunnsfyllingen til alle lysbildene, velg Vis → Bakgrunn → Lysbildebakgrunn. For å endre bakgrunnsfyllingen for et enkelt lysbilde, velg Vis → Normal.

Bruk en farge, fargegradering eller et skraveringsmønster til lysbildebakgrunnen

 1. Velg Format → Side og klikk så på Bakgrunnsfanen-.

 2. I området Fyll, gjør en av følgende:

  Velg Farge, og trykk så på en farge i lista.

  Velg Fargeovergang, og trykk så på en overgangstil i lista.

  Velg Skravering, og trykk så på en skraveringstil i lista.

 3. Trykk OK.

For å bruke et bilde til lysbildebakgrunnen

Du kan vise et helt bilde som en lysbildebakgrunn, eller du kan vise bildet side om side for å lage en mønstret bakgrunn.

 1. Velg Format → Lysbilde og klikk så på Bakgrunnsfanen-.

 2. I området Fyll, velg Bilde, og trykk så på et bilde i lista.

  Merknadsikon

  Hvis du vil bruke et selvvalgt bilde som lysbildebakgrunn, lukk dialogvinduet Sideoppsett, og velg Format → Område. Trykk på fanen Bilder, og trykk så Importer. Finn bildet som du vil importere og trykk Åpne. Når du returnerer til fanen Bakgrunn, vil bildet som du importerte være i lista Bilder.


 3. Gjør en av de følgende:

  For å vise hele bildet som bakgrunnen, fjern kryss fra Side om side-feltet i Plassering-området og velg så Tilpass automatisk.

  For å vise bakgrunnsbildet side om side, velg Side om side og angi innstillingene for Størrelse, Plassering og Forskyvning for bildet.

 4. Trykk OK.

Denne endringen gjelder bare det gjeldende presentasjonsdokumentet.

For å lagre et nytt hovedlysbilde som mal

 1. Velg Vis → Bakgrunn → Hovedlysbilde for å endre hovedlysbildet .

 2. Velg Lysbilde → Egenskaper for å endre lysbildebakgrunnen eller velg andre formateringskommandoer. Objekter du legger til her vil være synlige på alle lysbildene som er basert på dette tittellysbildet.

 3. Velg Vis → Normal for å lukke hovedutformingsvisningen.

 4. Velg Fil _ Maler - Lagre som Malfor å lagre dokumentet som en mal.

 5. Skriv inn et navn på malen. La være å endre kategorien fra «Mine maler». Trykk OK.

Nå kan du bruke Malvinduet for å åpne en ny presntasjonbasert på din nye mal.