Første nivå

Skjul alle overskriftene i lysbildene i gjeldende lysbildeframvisning, unntatt tittelen på lysbildene. Skjulte overskrifter blir angitt med en svart linje foran en lysbildetittel. For å vise overskriftene, trykk på knappen Alle nivåer.

Ikon

Første nivå