Figurer

Oppretter en figur ut fra to eller flere markerte objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre → Figurer (bare LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Former


Figurer får egenskapene fra det nederste objektet i stablingsrekkefølgen.

Flett

Legg området i det valgte objektet til området til det laveste objektet i utvalget. Denne kommandoen bør brukes i sammenheng med overlappende objekter.

Trekk fra

Trekk området til de valgte objektene fra området til det laveste objektet.

Snitt

Lag en figur av det overlappende området fra de valgte objektene.