Tilpassede lysbildeframvisninger

Angir en tilpasset lysbildeframvisning ved å bruke lysbilder som allerede er i presentasjonen. Du kan så velge lysbilder som oppfyller kravene til ditt publikum. Du kan lage så mange tilpassede lysbildeframvisninger du vil.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Lysbildeframvisning → Innstillinger for lysbildeframvisning


Opprette en tilpasset lysbildeframvisning

Navn på presentasjonen(e)

Vis hvilke tilpassede lysbildeframvisninger som er tilgjengelige.

For å opprette en tilpasset lysbildeframvisning, trykk på Ny.

Bruk tilpasset lysbildeframvisning

Kjør den tilpassede lysbildeframvisninga når du trykker på Start. Ellers vil hele presentasjonen bli vist.

For å kjøre en tilpasset lysbildeframvisning:

  1. Trykk på framvisningen i lista og velg så Bruk tilpasset lysbildeframvisning.

  2. Trykk på Start.

Ny

Lag en tilpasset lysbildeframvisning.

Rediger

Legg til, fjern eller omorganiser lysbilder og endre navnet på dentilpassede lysbildeframvisninga valgt.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Kopiér

Lag en kopi av den valgte tilpassede lysbildeframvisninga. Du kan endre navnet på framvisninga ved å velge Rediger.

Start

Kjør lysbildeframvisninga. Hvis du ønsker å kjøre en tilpasset presentasjon, sørg for at du har valgt Bruk tilpasset lysbildeframvisning.

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.