Samhandling

Angi hvordan det valgte objektet oppfører seg når du trykker på det under en lysbildeframvisning.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Presentasjon → Samhandling

På verktøylinja Tegning, trykk på

Ikon

Samhandling


Handling ved museklikk

Angi hendelsen som skal kjøres når du trykker på det valgte objektet under en lysbildeframvisning. Du kan også angi hendelser til grupperte objekter.

Ingen handling

Ingen handling forekommer.

Gå til forrige lysbilde

Flytter et lysbilde tilbake i presentasjonen.

Gå til neste lysbilde

Flytter et lysbilde fram i presentasjonen.

Gå til første lysbilde

Hopper til det første lysbildet i presentasjonen.

Gå til siste lysbilde

Hopper til det siste lysbildet i presentasjonen.

Gå til side eller objekt

Hopper til et lysbilde eller et navngitt objekt i et lysbilde.

Mål

List opp lysbildene og objektene du kan sette som mål.

Lysbilde / objekt

Skriv inn navnet på lysbildet eller objektet du vil finne.

Søk

Søk etter det oppgitte lysbildet eller objektet.

Gå til dokument

Åpne og viser en fil under en lysbildeframvisning. Hvis du velger en LibreOffice-fil som måldokument kan du også velge hvilken side som skal åpnes.

Dokument

Angi plasseringen av måldokumentet.

Dokument

Angi stien til fila du vil åpne, eller trykk Bla gjennom for å finne den.

Se gjennom

Finn fila du vil åpne.

Spill av lyd

Spiller av en lydfil.

Lyd

Angi plasseringen av lydfilen.

Lyd

Angi stien til lydfila du vil åpne, eller trykk Bla gjennom for å finne den.

Se gjennom

Finn den lydfila som du vil spille av.

Merknadsikon

Hvis du ikke installerte lydfiler med LibreOffice, kan du kjøre LibreOffice installasjonsprogrammet igjen og velge Endre.


Spill av

Spiller av den valgte lydfila.

Kjør program

Starter et program under en presentasjon.

Program

Program

Angi stien til programmet du vil starte, eller trykk Bla gjennom for å finne det.

Se gjennom

Finn programmet, som du vil starte.

Kjør makro

Kjører en makro under lysbildeframvisningen.

Makro

Makro

Angi stien til makroen du vil kjøre, eller trykk Bla gjennom for å finne den.

Se gjennom

Finn makroen som du vil kjøre.

Avslutt presentasjon

Avslutter presentasjonen.

Utfør objekthandling

Du kan velge oppføringen «Utfør objekthandling» for OLE-objekter satt inn.

Rediger

Åpner objektet i redigeringsmodus.