Formater celler

Spesifiserer egenskapene av den valgte tabellen, for eksempel, fonter, font effekter, kanter og bakgrunn

For å bruke denne funksjonen …

På Tabellinja, klikk på Tabellegenskaper.


Skrifttype

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Skrifteffekter

Specify the font effects that you want to use.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Bakgrunn

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.