Sett inn lysbilder/objekter

Lar deg sette inn hele fila eller bestemte elementer i fila.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Fil

På verktøylinja Sett inn trykk

Ikon

Fil


For å sette inn bestemte elementer fra en fil:

  1. Klikk på pluss tegnet ved siden av filnavnet og velg de elementene du vil sette inn. Hold ned for å legge til, eller Shift for å utvide dine valg.

  2. Hvis du vil sette inn fila som en lenke, velg Lenke.

  3. Trykk på OK.

  4. Ved spørsmålet kan du klikke på Ja for å skalere elementene for å passe til lysbildet eller Nei for å bevare den opprinnelige størrelsen til elementene.

Lenke

Setter inn en fileller filelementer som en lenke som blir automatisk oppdatert når kildefila endres.

Slett ubrukte bakgrunner

Tittelsider som ikke er i bruk blir ikke satt inn.