Sett inn fil

Sett en fil inn i dette lysbildet. Du kan sette inn LibreOffice Draw eller Impress-filer, tekst fra et HTML-dokument eller en tekstfil. Hvis du har en tilgjengelig internettforbindelse kan du også sette inn tekst fra en nettside ved å skrive inn nettadresse i filnavn-feltet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Fil

På verktøylinja Sett inn trykk

Ikon

Fil


Du kan også velge å bare sette inn bestemte lysbilder eller objekter fra LibreOffice Draw- eller Impress-filer.