Tabell

Setter inn en ny tabell inn i det gjeldende lysbildet eller siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Regneark

På verktøylinja Sett inn trykk

Ikon

Regneark