Lysbildeframvisning

Start lysbildeframvisninga.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Presentasjon → Lysbildeframvisning

F5

På verktøylinja Standard klikker du

Ikon

Presentasjon


Du kan angi innstillinger for kjøring av en lysbildeframvisning i Lysbildeframvisning → Innstillinger for lysbildeframvisning.

Spesifiser om et lysbildeshow starter med gjeldende lysbilde eller fra den første sidenLibreOffice Impress - Generelt.

For å starte en lysbildeframvisning, gjør et av følgende: