Databaser

Du kan legge til, endre eller fjerne oppføringer i lista over registrerte databaser. Databasen vil bare vises i vinduet Vis → Datakilder hvis den er registrert i LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - LibreOffice Base - Databases.


Registrerte databaser

Lists the registered name and database file of all registered databases. Double-click an entry to edit.

Ny

Opens the Database Link dialog to create a new entry.

Slett

Removes the selected entry from the list.

Rediger

Opens the Database Link dialog to edit the selected entry.