Alternativer for språkinnstillinger

Angir egenskaper for flere tilgjengelige språk.

Merknadsikon

Kategoriene Søk på japansk og Asiatisk oppsett vises bare når du velger Bruk for asiatiske språk i kategorien Språk og åpner dialogvinduet Innstillinger på nytt. Fanen Kompleks tekstvisning vises bare når Bruk for kompleks tekst (CTL) er valgt.


For å bruke denne funksjonen …

Choose - Language Settings.


Språk

Angir standardspråk og andre lokale innstillinger for dokumenter.

Skrivestøtte

Angir egenskaper for stavekontroll, synonymordbok og orddeling.

Søk på japansk

Angir innstillingene for søk på japansk.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Asiatisk oppsett

Angir de typografiske standardinnstillingene for asiatisk tekst.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Kompleks tekstvisning

Angir innstillingene for dokumenter med kompleks tekstvisning.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.