Innstillinger for LibreOffice Draw

Her kan du angi innstillinger for tegnedokumenter. Du kan angi hvilket innhold som skal vises på sidene, hvilken målestokk som skal brukes, om du vil bruke rutenett og justering av dette, hva slags innhold som skal skrives ut som standard og mye mer.

For å bruke denne funksjonen …

Open a drawing document, choose - LibreOffice Draw.


Generelt

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Vis

Specifies the available display modes. By selecting an alternative display, you can speed up the screen display while editing your presentation.

Rutenett

Angir innstillingene for rutenettene du kan bruke når du lager og flytter objekter.

Skriv ut

Specifies print settings within a drawing or presentation document.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.