Tabell

Defines the attributes of tables in text documents.

Angir standardinnstillingene for kolonner og rader og tabelltilstanden. Angir også standardverdiene for å flytte og sette inn kolonner og rader. Du finner flere opplysninger under .

For å bruke denne funksjonen …

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Standard

Angir standardene for alle nye teksttabeller som opprettes i tekstdokumenter.

Overskrift

Specifies that the first row of the table is formatted with the "Table heading" Paragraph Style.

Gjenta på hver side

Specifies whether the table heading is carried over onto the new page after a page break.

Ikke del (gjelder ikke HTML-dokumenter)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

Kantlinje

Specifies that table cells have a border by default.

Inndata i tabeller

Tallgjenkjenning

Specifies that numbers in a text table are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

Merknadsikon

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

Hvis Tallgjenkjenning ikke er merket, lagres tall i tekstformat og venstrejusteres automatisk.

Gjenkjenning av tallformat

If Number format recognition is not marked, only input in the format that has been set at the cell is accepted. Any other input resets the format to Text.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Justering

Specifies that numbers are always bottom right aligned in the cell. If this field is not marked numbers are always top left aligned in the cell.

Merknadsikon

Direkte formatering påvirkes ikke av feltet Justering. Hvis du midtstiller celleinnholdet direkte, forblir det midtstilt, uansett om celleinnholdet er tekst eller tall.


Tastaturbehandling

Flytt celler

Angir standardinnstillingene for flytting av rader og kolonner med tastaturet.

Rad

Specifies the value to be used for moving a row.

Kolonne

Specifies the value to be used for moving a column.

Sett inn celle

Angir standardinnstillingene for innsetting av rader og kolonner med tastaturet.

Rad

Specifies the default value for inserting rows.

Kolonne

Specifies the default value for inserting columns.

Oppførsel til rader/kolonner

Angir hvordan hele tabellen og rader og kolonner i nærheten påvirkes når nye rader eller kolonner settes inn, eller andre kolonner eller rader flyttes.

Fast

Specifies that changes to a row or column only affect the corresponding adjacent area.

Fast, proporsjonal

Specifies that changes to a row or column have an effect on the entire table.

Variabel

Specifies that changes to a row or column affect the table size.