Skriv ut

Angir utskriftsinnstillingene for et tekst- eller HTML-dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Print.


Merknadsikon

The print settings defined on this tab page apply to all subsequent print jobs, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


Innhold

Angir hvilket dokumentinnhold som skal skrives ut.

Pictures and objects

Specifies whether the graphics of your text document are printed.

Form controls

Specifies whether the form control fields of the text document are printed.

Page background

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page - Background) in the printed document.

Skriv ut i svart-hvitt

Specifies whether to always print text in black.

Skjult tekst

Sett et merke i denne avkryssingsboksen hvis du vil skrive ut tekst som er merket som skjult tekst. Disse typene skjult tekst kan skrives ut: Tekst som er formatert som skjult ved hjelp av Format → Tegn → Skrifteffekter → Skjult, og tekstfeltene Skjult tekst og Skjulte avsnitt.

Plassholder for tekst

Sett et merke i denne avkryssingsboksen for ĂĄ skrive ut plassholdere for tekst. Fjern merket hvis du vil at plassholdere for tekst skal stĂĄ tomme i utskrifta. Plassholdere for tekst er felter.

Sider

Angir utskriftsrekkefølgen for LibreOffice Writer-dokumenter med flere sider.

Venstresider (gjelder ikke HTML-dokumenter)

Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document.

Høyresider (gjelder ikke HTML-dokumenter)

Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document.

Brosjyre

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

If you print a document in portrait on a landscape page, two opposing sides in a brochure will be printed next to each other. If you have a printer with double-sided printing capability, you can create an entire brochure from your document without having to collate the pages later. If you have a printer that only has single-sided printing capability, you can achieve this effect by first printing the front pages with the "Front sides / right pages /odd pages" option marked, then re-inserting the entire paper stack in your printer and printing all the back pages with the "Back pages / left pages / even pages" option marked.

Fra høyre til venstre

Merk av i denne avkryssingsboksen for å skrive ut sidene i brosjyren i riktig rekkefølge for språk der teksten skrives fra høyre til venstre.

Innhold

Specifies whether comments in your document are printed.

Annet

Ta med innsatte tomme sider

Hvis det er satt et merke i denne boksen, vil tomme sider som settes inn automatisk, også skrives ut. Dette er det beste valget for dobbeltsidige utskrifter. For eksempel kan du skrive ut en en bok der avsnittsstilen for kapittel er valgt slik at den første siden alltid skal være en oddetallsside. Hvis den siste siden i det forrige kapittelet er en oddetallsside, vil LibreOffice sette inn en tom partallsside. Denne innstillinga styrer med andre ord om slike partallssider skal skrives ut eller ikke.

Papirskuff fra skriveroppsettet

For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.

Faks

Hvis du har installert programvare for bruk av faks pĂĄ maskinen, og vil ha mulighet til ĂĄ sende faks rett fra tekstdokumentet, velger du en faksmaskin her.