Innstillinger for LibreOffice Writer

Disse innstillingene bestemmer hvordan tekstdokumenter som er laget i LibreOffice blir behandlet. Det er også mulig å velge innstillinger for gjeldende tekstdokument. De universelle innstillingene lagres automatisk.

For å bruke denne funksjonen …

Open a text document, choose - LibreOffice Writer.


Generelt

Specifies general settings for text documents.

Vis

Angir standardverdier for både visning av objekter i tekstdokumenter og for vinduselementene.

Formateringsstøtte

In LibreOffice text and HTML documents, defines the display for certain characters and for the direct cursor.

Rutenett

Specifies the settings for the configurable grid on your document pages. This grid helps you determine the exact position of your objects. You can also set this grid in line with the "magnetic" snap grid.

Vanlige skrifter (vestlige)

Angir innstillingene for de grunnleggende skriftene.

Vanlige skrifter (asiatiske)

Specifies the settings for the basic Asian fonts if Asian language support has been activated under - Language Settings - Languages.

Vanlige skrifter (CTL)

Specifies the settings for basic fonts for complex text layout languages if their support has been activated under - Language Settings - Languages.

Skriv ut

Angir utskriftsinnstillingene for et tekst- eller HTML-dokument.

Tabell

Defines the attributes of tables in text documents.

Endringer

Defines the appearance of changes in the document.

Samspill

Specifies compatibility settings for text documents. These options help in fine-tuning LibreOffice when importing Microsoft Word documents.

Automatisk bildetekst

Angir innstillingene for bildetekster som legges til automatisk i innsatte objekter.

Postfletting til e-post

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as e-mail messages.