Alternativer for Internett

Angir innstillinger for Internett.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - Internet.


Mellomtjener

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.