Alternativer for Last inn / Lagre

Angir generelle innstillinger for innlasting og lagring.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - Load/Save.


Generelt

I delen Genereltkan du velge standardinnstillinger for lagring av dokumenter, og velge standard filformat.

VBA-egenskaper

Angir generelle egenskaper for lasting og lagring av Microsoft Office-dokumenter med VBA-kode (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

HTML-samspill

Defines settings for HTML pages.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Advarselsikon

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.