Tilgjengelighet

Angir innstillinger som gjør programmene i LibreOffice enklere tilgjengelig for brukere som har nedsatt syn, nedsatt førlighet i hendene eller andre funksjonshemninger.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - LibreOffice - Accessibility.


Tilgjengelighet i LibreOffice

Diverse alternativer

Angir innstillinger for tilgjengelighet.

Vis skrivemerket i skrivebeskyttede tekstdokumenter

Viser skrivemerket i skrivebeskyttede dokumenter.

Tillat animerte bilder

Førehandsviser animert grafikk, som til dømes GIF-bilete, i LibreOffice.

Tillat animert tekst

Førehandsviser animert tekst, til dømes blinking og rulling, i LibreOffice.

Innstillinger for høy kontrast

Høy kontrast er en innstilling i operativsystemet, som endrer systemets fargeskjema for å gi bedre lesbarhet. Du kan bestemme hvordan LibreOffice bruker operativsystemets innstillinger for høy kontrast.

Cellekanter og skygger vises alltid i tekstfarge når høy kontrast er valgt. I så fall ignoreres cellens bakgrunnsfarge.

Oppdag automatisk høykontrastoppsett i operativsystemet

Set LibreOffice i høgkontrastmodus når systembakgrunnen er veldig mørk.

Bruk automatisk skriftfarge for skjermvisning

Viser skrifttypar i LibreOffice med fargeinnstillingane til systemet. Dette pĂĄverkar berre visinga pĂĄ skjermen.

Bruk systemfargene i forhĂĄndsvisninger

Brukar operativsystemet sine innstillingar for høg kontrast til førehandsvisinga av sidene.