Programvarefarger

Velger farger for brukergrensesnittet i LibreOffice. Du kan lagre de gjeldende innstillingene som et fargeoppsett og laste dem inn senere.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - LibreOffice - Application Colors.


Tilgjengelighet i LibreOffice

Fargeoppsett

Lagre og slette fargeoppsett.

Oppsett

Vel kva fargeskjema du vil bruka.

Lagre

Lagrar gjeldande innstillingar som eit fargeskjema slik at det kan hentast inn seinare. Namnet vert lagt til i skjema-boksen.

Navn på fargeoppsettet

Skriv inn eit namn på fargeoppsettet.

Slett

Slett fargeskjemaet som er vist i skjema-boksen. Du kan ikke slette standardskjemaet.

Oppsett

Velg fargene på elementene i brukergrensesnittet.

Hvis du vil bruke en farge på et element i brukergrensesnittet, må du passe på at det er satt et merke i avkryssingsboksen foran elementets navn. Fjern merket i avkryssingsboksen for å skjule et element i brukergrensesnittet.

Merknadsikon

Noen av elementene i brukergrensesnittet kan ikke skjules.


Merknadsikon

Hvis du velger en programbakgrunn i en farge som er mellom 40 % og 60 % grå, blir programmets bakgrunnsfarge automatisk endret til 40 % grå. Dette gjøres for å gjøre musepekeren bedre synlig.


Fargeinnstillinga Automatisk endrer elementet i brukergrensesnittet tilbake til den forhåndsvalgte fargen i fargeoppsettet.

Fargeinnstillingene for «Besøkte lenker» og «Ikke besøkte lenker» gjelder bare for dokumenter som lages etter at innstillingene er tatt i bruk.