Utskriftsinnstillinger

Angir innstillinger for skriveroppsettet.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - LibreOffice - Print.


Skrive ut raskere med reduserte data

Reduser utskriftsdata

Du kan redusere mengden av data som sendes til skriveren. Når du reduserer mengden data som sendes til skriveren, økes utskriftshastigheten fordi filene som skrives ut, blir mindre. Dette gjør det enklere å skrive ut til skrivere med lite minne. Ulempen er at når du reduserer mengden data som sendes til skriveren, kan kvaliteten på utskrifter bli dårligere.

Innstillinger for

Specifies whether the print settings apply to direct printing or to printing to a file.

Reduser gjennomsiktighet

Oppgi om du vil at gjennomsiktige objekt skal skrivestut på lik linje med vanlige, ikke-gjennomsiktige objekt. De to neste knappene med innstillinger avgjør dette nærmere.

Merknadsikon

Gjennomsiktighet kan ikke sendes direkte til en skriver. Derfor må områdene i dokumentet som skal vises gjennomsiktig, alltid gjøres om til bilder som også sendes til printeren. Resultatet av dette kan bli en stor mengde data som sendes til skriveren. Mengden data som sendes til skriveren, er avhengig av størrelsen på bildene som lages og utskriftsoppløsningen.


Automatisk

Specifies that the transparency is only printed if the transparent area covers less than a quarter of the entire page.

Ingen gjennomsiktighet

With this option transparency is never printed.

Reduser bilder

Specifies that bitmaps are printed with reduced quality. The resolution can only be reduced and not increased.

Utskrift i høy/normal kvalitet

High print quality corresponds to a resolution of 300dpi. Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

Oppløsning

Specifies the maximum print quality in dpi. The resolution can only be reduced and not increased.

Ta med gjennomsiktige objekter

If this field is marked, the reduction in print quality for bitmaps also applies to the transparent areas of objects.

Reduce gradient

If this field is marked, gradients are printed with reduced quality.

Fargeovergang med striper

Specifies the maximum number of gradient stripes for printing.

Mellomnyanse

Specifies that gradients are only printed in a single intermediate color.

Gjør fargene om til gråtoner

Specifies that all colors are printed only as grayscale.

Advarsler ved utskrift

Defines which warnings appear before printing begins.

Papirstørrelse

Mark this check box if a certain paper size is needed for printing the current document. If the paper size used in the document is not provided by the current printer, you will receive an error message.

Papirretning

Mark this check box if you need a certain paper orientation for printing the current document. If the format used by the current document is not available from the printer, an error message will appear.

Gjennomsiktighet

Mark this check box if you always want to be warned if transparent objects are contained in the document. If you print such a document, a dialog appears in which you can select if the transparency is to be printed in this print instruction.