Generelt

Brukes til å angi generelle innstillinger for LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - LibreOffice - General.


Hjelp

Vel innstillingar for den installerte hjelpa.

Utvida tips

Viser hjelpetekster når du hviler musepekeren over et ikon, en menyfunksjon, eller et valg i et dialogvindu.

Dialogvindauge for opning og lagring

Bruk dialogvindauge frå LibreOffice

Vel om LibreOffice sine dialogvindauge skal brukast for å opna og lagra dokument. Elles vert operativsystemet sine brukte.

Dialogvindauga frå LibreOffice for opning og lagring av dokument er skildra i Hjelp for LibreOffice.

Dokumentstatus

Utskrift gir dokumentet status som «endra»

Vel om dokumentet skal reknast som endra når det vert skrive ut. Når dette altenativet er merkt av, får du spørsmål om å lagra endringar kvar gong du lukkar dokumentet. Utskriftsdatoen vert då skriven inn i dokumenteigenskapane som ei endring.

År (to siffer)

Vel kva datoområde systemet skal kjenna att tosifra årstal frå.

I LibreOffice vert årstal oppgjevne med fire siffer, slik at skilnaden mellom 1/1/99 og 1/1/01 er to år. Denne innstillinga, som heiter År (to siffer), lèt deg velja til kva årstal det skal reknast frå 2000-talet. For å illustrera dette, vil oppføringa «1/1/20» verta attkjend som 1/1/2020 i staden for 1/1/1920 dersom du vel «1/1/30».

Help Improve LibreOffice

Samle inn bruksdata og send de til The Document Foundation

Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. The software development team is interested in information about the usage pattern of LibreOffice. This data helps to improve the usability of the applications, by identifying the most frequently used sequences of commands while performing common tasks, and in return, design a user interface that is easier to use and more productive. The usage data is sent anonymously and carry no document contents, only the commands used.