Generelt

I delen Genereltkan du velge standardinnstillinger for lagring av dokumenter, og velge standard filformat.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - Load/Save - General.


Advarselsikon

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Last inn

Last inn egne innstillinger sammen med dokumentet

Laster inn brukerinnstillingene som er lagret sammen med dokumentet.

Hvis det ikke er merket av for Last inn egne innstillinger sammen med dokumentet, gjelder dine egne innstillingene fortsatt for følgende:

Disse innstillingene lastes alltid inn sammen med et dokument, uansett om du har merket av for dette valget:

Last inn skriveroppsettet sammen med dokumentet

Hvis du merker av for dette valget, lastes skriveroppsettet inn sammen med dokumentet. Dette kan føre til at et dokument skrives ut på en ekstern skriver et helt annet sted hvis du ikke velger skriver manuelt i utskriftsdialogvinduet. Hvis du ikke merker av for dette valget, brukes standardskriveren til å skrive ut dette dokumentet. Det gjeldende skriveroppsettet lagres sammen med dokumentet, uansett om du har merket av for dette valget eller ikke.

Lagre

Lagre dokumenter automatisk

Rediger dokumentegenskapene før lagring

Angir at dialogvinduet Egenskaper skal åpnes hver gang du velger kommandoen Lagre som.

Lag alltid en sikkerhetskopi

Lagrer forrige versjon av et dokument som en sikkerhetskopi hver gang du lagrer et dokument. Hver gang LibreOffice lager en sikkerhetskopi, blir den forrige sikkerhetskopien byttet ut. Sikkerhetskopien får filetternavnet «.BAK».

For å endre hvorreservekopiene skal lagres, velg → LibreOffice → Stier og skriv inn en ny sti for reservekopiene.

Lagre gjenopprettingsinformasjon hvert

Angir at LibreOfficeskal lagre informasjonen som trengs for å gjenopprette alle åpne dokumenter om maskinen skulle krasje. Du kan velge hvor lang tid det skal gå mellom hver lagring.

Minutter

Angir tidsintervallet i minutter for lagringsfunksjonen for automatisk gjenoppretting.

Lagre dokumentet automatisk til

Specifies that LibreOffice saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.

Lagre nettadresser relativt til filsystemet

Denne innstillinga lar deg velge standarden for relativ adressering av nettadresser i filsystemet og på internett. Relativ adressering er bare mulig hvis kildedokumentet og dokumentet det refereres til, begge er på samme lagringsenhet.

En relativ adresse begynner alltid fra mappa der det gjeldende dokument er plassert. Absolutt adressering, derimot, begynner alltid fra rotmappa. Tabellen nedenfor viser forskjellen i syntaks mellom relative og absolutte referanser:

Eksempler

Filsystem

Internett

relativ

../bilder/fil.jpg

../bilder/fil.jpg

absolutt

file:///c|/arbeid/bilder/fil.jpg

http://mintjener.no/arbeid/bilder/fil.jpg


Advarselsikon

Utvidede tips viser alltid en absolutt sti, men hvis et dokument er lagret i HTML-format, vil LibreOffice alltid bruke en relativ sti hvis det er merket av i den aktuelle avkryssingsboksen.


Kryss her for å lagre nettadresser som relative til filsystemet.

Lagre nettadresser relativt til Internett

Merk av i denne avkryssingsboksen for å lagre nettadresser som relative til Internett.

Standard filformat og ODF-innstillinger

ODF-formatversjon

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduce new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1 and 1.2.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.2, ODF 1.2 (Extended), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

Merknadsikon

Currently, the ODF 1.2 (Extended) format enables files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1 format. You can select that format to save in the listbox. This older format cannot store all new features, so the new format ODF 1.2 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compat) mode is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful, if you need to interchange ODF documents with users, who use pre-ODF1.2 or ODF1.2-only legacy applications.

Si fra når dokumenter ikke lagres i ODF-format eller standardformat

You can choose to get a warning message when you save a document in a format that is not OpenDocument or which you did not set as default format in Load/Save - General in the Options dialog box.

Du kan velge filformatet du vil bruke som standard når du lagrer forskjellige dokumenttyper. Hvis du for eksempel alltid utveksler dokumenter med andre personer som bruker Microsoft Office, kan du angi at LibreOffice bare skal bruke Microsoft Office filformater som standard.

Dokumenttype

Velg dokumenttypen du vil lage et standard filformat for.

Lagre alltid som

Angir at dokumenter av typen som er valgt til venstre, alltid skal lagres med denne filtypen. Du kan velge en annen filtype for dokumentet i dialogvinduet Lagre som.

Advarselsikon

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.