Brukerinformasjon

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - LibreOffice - User Data.


Brukerinformasjon brukes av maler og veivisere i LibreOffice. For eksempel brukes datafeltene «Fornavn» og «Etternavn» til automatisk å sette inn ditt navn som forfatteren av et nytt dokument. Du kan se dette under Fil → Egenskaper.

En del av brukerinformasjonen tas automatisk med i en intern ordbok, slik at de gjenkjennes av stavekontrollen. Hvis skrivefeil oppdages, kan programmet bruke denne informasjonen til å foreslå erstatninger. Merk deg at endringer i informasjonen først tas i bruk etter at LibreOffice startes på nytt.

Adresse

Bruk feltet Adresse til å skrive inn og redigere brukerinformasjonen din,

Firma

Type the name of your company in this field.

Fornavn

Type your first name.

Etternavn

Type your last name.

Forbokstaver

Type your initials.

Postnr./poststed

Type the name of your street in this field.

Postnr.

Type your ZIP in this field.

Poststed

Type the city where you live.

Land/region

Type your state.

Tittel

Type your title in this field.

Stilling

Type your position in the company in this field.

Tlf. (privat)

Type your private telephone number in this field.

Tlf. (jobb)

Type your work number in this field.

Faks

Type your fax number in this field.

E-post

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com