Innstillinger

√Öpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.

Alle innstillinger lagres automatisk. Du kan utvide en oppf√łring ved √• enten dobbeltklikke p√• denne oppf√łringa eller klikke p√• plusstegnet. Hvis du vil trekke sammen oppf√łringa, kan du klikke p√• minustegnet eller dobbeltklikke p√• oppf√łringa.

Merknadsikon

Du ser bare oppf√łringer som passer til det gjeldende dokumentet. Hvis det gjeldende dokument er et tekstdokument, vil du se oppf√łringa LibreOffice¬†Writer og s√• videre for alle programmene i LibreOffice. I dette dialogvinduet behandles LibreOffice¬†Impress og LibreOffice¬†Draw som om de var det samme programmet. Oppf√łringer som er felles for alle programmene, er alltid synlig.


For å bruke denne funksjonen …

Choose .

Merknadsikon

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Advarselsikon

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

Last inn / lagre

Angir generelle innstillinger for innlasting og lagring.

Språkinnstillinger

Angir egenskaper for flere tilgjengelige språk.

LibreOffice Writer

Disse innstillingene bestemmer hvordan tekstdokumenter som er laget i LibreOffice blir behandlet. Det er også mulig å velge innstillinger for gjeldende tekstdokument.

LibreOffice Writer/Web

Velg grunninnstillingene for LibreOffice-dokumenter i HTML-format.

LibreOffice Calc

Her kan du angi generelle innstillinger for regneark. Du kan angi hvilket innhold som skal vises og hvilken retning mark√łren skal flyttes etter at du har skrevet inn data i en celle. Du kan ogs√• angi sorteringslister, antall desimaler som skal vises og angi innstillinger for lagring og merking av endringer.

LibreOffice Impress

Angir forskjellige innstillinger for alle nye presentasjoner. Du kan angi hvilket innhold som skal vises, hvilken måleenhet som skal brukes, og om du vil bruke rutenett og justering av dette.

LibreOffice Draw

Her kan du angi innstillinger for tegnedokumenter. Du kan angi hvilket innhold som skal vises på sidene, hvilken målestokk som skal brukes, om du vil bruke rutenett og justering av dette, hva slags innhold som skal skrives ut som standard og mye mer.

LibreOffice Math

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Angir de generelle innstillingene for datakildene i LibreOffice.

Diagrammer

Angir de generelle innstillingene for diagrammer.

Internett

Angir innstillinger for Internett.