Verktøylinje for skjemautforming

Verktøylinja for skjemautforming blir vist så snart du velger et skjemaobjekt mens du jobber i utformingsmodus.

Velg

Ikon

Med denne knappen kan du sette musepekeren i valgmodus eller slå av denne modusen. Valgmodus brukes til å velge kontrollelementer i skjemaet.

Utformingsmodus på/av

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Ikon

Utformingsmodus på/av

Egenskaper for kontrollelement

Åpne et dialogvindu der du redigerer egenskapene for et valgt kontrollelement.

Ikon

Kontrollelement

Skjemaegenskaper

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

Ikon

Skjema

Datastruktur

Angir datastrukturen i det gjeldende X-skjema-dokumentet.

Skjemastruktur

Åpne dialogvinduet for skjemastruktur. Dialogvinduet viser alle skjemaer og underskjemaer i dokumentet sammen med kontrollelementene som hører til.

Ikon

Skjemastruktur

Legg til felt

Åpner et vindu der du kan velge et databasefelt du vil legge til i skjemaet eller rapporten.

Ikon

Legg til felt

Tabulatorrekkefølge

I dialogvinduet Tabulatorrekkefølge kan du endre i hvilken rekkefølge kontrollfeltene får fokus i når brukeren trykker på tabulatortasten.

Ikon

Rekkefølge

Åpne i utformingsmodus

Åpne skjemaer i utformingsmodus slik at de kan redigeres.

Ikon

Åpne i utformingsmodus

Automatisk fokus på kontrollelement

Ikon

Hvis automatisk fokuskontroll er slått på vil det første skjema-kontrollelementet bli valgt når du åpner et nytt dokument. Hvis det ikke er på vil teksten bli valgt etter åpning. Den tabulator-rekkefølgen du har valgt bestemmer hva som er det første skjema-kontrollelementet.

Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Ikon

Posisjon og størrelse

Endre forankring

Lar deg bytte mellom ulike måter å forankre et objekt til dokumentet på.

Ikon

Endre forankring

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst så det ligger foran alle andre objekter.

Ikon

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Ikon

Flytt bakerst

Grupper

Grupper de objektene du har valgt, slik at de kan behandles som et enkeltobjekt.

Ikon

Gruppe

Løs opp gruppe

Bryter en gruppe opp i enkeltobjekter.

Ikon

Løs opp gruppe

Gå inn i gruppe

Åpne den valgte gruppen slik at du kan redigere hvert enkelt objekt. Hvis gruppen inneholder undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på hver av dem.

Ikon

Gå inn i gruppe

Gå ut av gruppe

Avslutt redigeringa av enkeltelementer i et gruppeobjekt.

Ikon

Gå ut av gruppe

Justering

Velg justering for de valgte objektene.

Ikon

Justering

Vis rutenett

Specifies whether to display the grid.

Ikon

Vis rutenett

Fest til rutenett

Angir om objektene bare skal kunne flyttes mellom rutenettpunkter.

Ikon

Fest til rutenettet

Hjelpelinjer ved flytting

Specifies whether to display guides when moving an object.

>Ikon

Hjelpelinjer under flytting