Verktøylinje for spørringsutforming

Når du lager eller redigerer en SQL-spørring, kan du bruke knappene i verktøylinja for spørringsutforming til å kontrollere datavisninga.

De følgende knappene blir vist, avhengig av om spørringa eller visninga er laget på Utformingsfanen eller på SQL-fanen:

Kjør spørring

Kjører SQL-spørringa og viser resultatet. Funksjonen Kjør spørring lagrer ikke spørringa.

Ikon

Kjør spørring

Tøm spørring

Sletter spørringa. Alle tabeller vil bli fjernet fra utformingsvinduet.

Ikon

Tøm spørring

Slå på/av utformingsvisning

Vis spørringa i utformingsvisning eller i SQL-visning.

Ikon

Slå på/av utformingsvisning

Legg til tabeller

Trykk her for å velge hvilke tabeller du vil sette inn i utformingsvinduene. I dialogvinduet Legg til tabell kan du velge tabellene du trenger til oppgava.

Ikon

Sett inn tabeller

Funksjoner

Viser «Funksjon»-rada nederst i utformingsvisningen til vinduet Spørringsutforming.

Ikon

Funksjoner

Tabellnavn

Viser «Tabell»-rada nederst i vinduet Spørringsutforming.

Ikon

Tabellnavn

Alias

Viser «Alias»-rada nederst i vinduet Spørringsutforming.

Ikon

Alias

Unike verdier

Utvider uttrykket for SQL-spørringa i den gjeldende kolonnen med parameteren «DISTINCT». Dette gjør at bare ulike verdier vil bli listet opp.

Ikon

Unike verdier

Den følgende knappen finnes på SQL-fanen:

Kjør en SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skrive inn SQL-kommandoer som blir sendt direkte til en datakilde uten å gå veien om LibreOffice. Du må slå på visning av disse endringene hvis du vil gå tilbake til utformingsvisninga.

Ikon

Kjør en SQL-kommando direkte