Navigasjonslinje for skjema

Navigasjonslinja for skjema inneholder knapper du kan bruke til å redigere databasetabeller og styre hvordan data vises. Verktøylinja vises nederst i dokumenter som inneholder felter som er knyttet til en database.

Du kan bruke navigasjonslinja for skjema til å gå fram og tilbake i poster, og til å sette inn eller slette poster. Hvis dataene er lagret i et skjema, overføres endringene til databasen. Navigasjonslinja for skjema inneholder også funksjoner for sortering, filtrering og søk i dataposter.

Tipsikon

Du kan bruke navigasjonslinjeknappen på verktøylinja Flere kontrollelementer hvis du vil legge til en navigasjonslinje i et skjema.


Merknadsikon

Navigasjonslinja vises bare i skjemaer som er knyttet til en database. Hvis et skjema vises i utformingsvisninga, er ikke navigasjonslinja tilgjengelig. Se ogsĂĄ Tabelldatalinja.


Du kan velge hvordan dataene skal vises ved hjelp av funksjonene for sortering og filtrering. De opprinnelige tabellene blir ikke endret.

Sorteringsrekkefølgen eller filteret som brukes, blir lagret sammen med dokumentet. Hvis et filter er i bruk, er knappen Bruk filter på Navigasjonslinja aktiv. Du kan også velge sortering og filtrering i dokumentet ved hjelp av dialogvinduet Skjemaegenskaper. (Velg Skjemaegenskaper – Data – egenskaper Sorter og Filtrer.)

Merknadsikon

Hvis et skjema er laget ut fra en SQL-setning (se Skjemaegenskaper, fanen Data – Datakilde), vil funksjonene for filtrering og sortering bare være tilgjengelige når SQL-setninga viser til bare en tabell og ikke er skrevet i lokal SQL-modus.


Absolutt post

Viser hvilken post som er i bruk nĂĄ. Skriv inn et tall for ĂĄ se posten med dette nummeret.

Første post

Ikon

Går til første post.

Forrige post

Ikon

GĂĄr til forrige post.

Neste post

Ikon

GĂĄr til neste post.

Siste post

Ikon

GĂĄr til siste post.

Lagre post

Ikon

Lagrer en ny dataoppføring. Endringa blir registrert i databasen.

Angre: Innskriving

Ikon

Lar deg angre en dataoppføring.

Ny post

Ikon

Lager en ny post.

Slett post

Ikon

Sletter en post. Du vil bli bedt om en bekreftelse.

Oppdater

Oppdater skjermbildet. I et flerbrukermiljø sikrer slik oppdatering at de nyeste dataene blir vist.

Ikon

Oppdater

Finn post

Lar gjennom databasetabeller og skjemaer. I skjemaer og databasetabeller kan du lete gjennom datafelter, listebokser og avkryssingsbokser for bestemte verdier.

Ikon

Søk etter post

Sorter stigende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (A – Z) og tallfelter sorteres i stigende rekkefølge (0 – 9).

Ikon

Sorter stigende

Sorter synkende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (Z – A), og tallfelter sorteres i synkende rekkefølge (9 – 0).

Ikon

Sorter synkende

Autofilter

Filtrerer postene etter innholdet i det valgte datafeltet.

Ikon

Autofilter

Skjemabaserte filtre

FĂĄ databasetjeneren til ĂĄ filtrere de synlige dataene ut fra bestemte kriterier.

Ikon

Skjemabaserte filtre

Sorter

Angi sorteringskriteriene for datavisninga.

Ikon

Sorteringsrekkefølge

Tilbakestill filter/sortering

Avbryt filterinnstillingene og vis alle oppføringene i denne tabellen.

Ikon

Tilbakestill filter/sortering

Datakilde som tabell

SlĂĄ pĂĄ eller av tilleggsvisning av tabellen i skjemavisninga. NĂĄr funksjonen Datakilde som tabell er slĂĄtt pĂĄ, blir tabellen vist ovenfor skjemaet.

Ikon

Datakilde som tabell

Bruk filter

Bytt mellom filtrert og ufiltrert visning av tabellen.

Ikon

Bruk filter