Endre arbeidsmappe

Når du starter et dialogvindu for å åpne eller lagre et dokument, viser LibreOffice først arbeidsmappa. For å endre mappa:

  1. Velg → LibreOffice → Stier.

  2. Klikk på Mine dokumenter og klikk på knappen Rediger eller dobbeltklik på Mine dokumenter.

  3. In the Select Path dialog, choose the working directory you want and click Select.

You also use this procedure to change the directory displayed by LibreOffice when you want to insert a graphic. Choose - LibreOffice - Paths - Images, then follow step 3.

Stier