Andre direkte formatering i et dokument

Du kan angre alle formateringer som ikke har blitt laget med stiler ved hjelp av noen enkle steg

Formatering direkte og med stiler

Hvis du formaterer et dokument uten å bruke stiler, bruker du det vi kaller «direkte» formatering. Det vil si at du endrer tekst eller andre objekter, for eksempel rammer eller tabeller, ved å velge forskjellige egenskaper direkte. Formatet gjelder bare for det valgte området, så alle endringer må gjøres hver for seg. Stiler, derimot, brukes ikke direkte i teksten, men må i stedet velges ved hjelp av stilbehandleren før de tas i bruk. En av fordelene stiler gir, er at når du gjør endringer i en stil, tas endringene i bruk samtidig i alle deler av dokumentet der denne stilen er i bruk.

Du kan fjerne direkte formatering fra dokumentet ved å markere all tekst med snarveien + A og deretter velge Formater → Fjern direkte formatering.

Fjerne all direkte formatering i et LibreOffice Writer-dokument.

  1. Trykk Ctrl + A for å velge hele teksten.

  2. Velg Format → Standardformatering.

Fjerne all direkte formatering i et LibreOffice Calc-regneark

  1. Klikk den første og siste arkfanen, samtidig som du trykker Shift, for å velge alle arkene.

  2. Trykk Ctrl + A for å velge hele teksten.

  3. Velg Format → Standardformatering.

Fjern all direkte formatering i en LibreOffice presentasjon

  1. Klikk på fanen Disposisjon for å åpne disposisjonsvisning.

  2. Trykk Ctrl + A for å velge hele teksten.

  3. Velg Format → Standardformatering.