Bytt mellom innsettingstilstand og overskrivingstilstand

Med tastaturet:

Trykk Insert for å bytte mellom overskrivingsmodus og innsettingsmodus. Den gjeldende modusen blir vist på statuslinja.

Med musa:

På statuslinjen, klikk på området som angir den aktuelle tilstanden for å bytte til en annen:

Tastaturkommandoer