Endre tekstfargen

Klikk pÄ pila ved siden av Skriftfarge-knappen for Ä slÄ pÄ en verktÞylinje hvor du kan velge en farge.

Ikon

Skriftfarge

Ikon

Det fÞlgende gjelder bare for LibreOffice Writer: Hvis du klikker pÄ knappen med ett kort klikk og ingen tekst er valgt, endres pekerens utseende og vises som en malespann. Bruk dette malespannet med knappen nedtrykt for Ä dra pÄ tvers av et tekstomrÄde. Dette tekstomrÄdet fÄr den valgte fargen. Funksjonen er slÄtt pÄ sÄ lenge knappen er trykket, eller til du klikker uten Ä dra, eller til du trykker pÄ Escape.

Dette gjelder for alle programmer (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress): Velg teksten som skal ha en annen farge, klikk sÄ pÄ fargen du Þnsker pÄ verktÞylinja.

Kopiere formatering med formatpenselen

Skriftfarge