Endre standardmaler

Når du åpner et nytt dokument med Fil → Ny vises et tomt dokument baseret på en LibreOffice-mal. Du kan redigere, forandre eller erstatte denne malen, så det nye dokumentet inneholder de tilpassede stilene dine eller annet innhold.

Tilpasse standardmaler

Merknadsikon

Du kan angi en dokumentmal for hver LibreOffice-del. Det følgende beskriver hvordan man får fram for tekstdokumenter.


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Choose File - New - Templates.

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. Choose Set as default. The next time you open a new text document, the new document will be based on the new default template.

Bruke tilpassede maler

Det er flere måter som kan gjøre arbeidet ditt lettere ved å bruke dine egne selvvalgte maler.

Maler i mappa

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

To open the template for editing, choose File - New - Templates, select the template and click the Edit button.

Maler