Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Harde mellomrom

For å hindre to ord i å bli adskilt ved slutten av en linje, skal du trykke på , når du setter inn et mellomrom mellom ordene.

Merknadsikon

I Calc kan du ikke sette inn harde mellomrom.


Non-breaking hyphen

An example of a non-breaking hyphen is a company name such as A-Z. Obviously you would not want A- to appear at the end of a line and Z at the beginning of the next line. To solve this problem, press Shift+Ctrl+ minus sign. In other words, hold down the Shift and Ctrl keys and press the minus key.

Replacing hyphens by dashes

For sette inn lengre streker kan du under Verktøy → Autoretting→ Alternativer finne innstillingen Erstatt tankestreker Denne innstillingen erstatter i visse tilfeller et eller to minustegn med en kort eller en lang bindestrek (se Autorett).

For flere erstatninger, se erstatningstabellen under Funksjoner → Autoretting-Erstatt. Her kan du blant annet automatisk erstatte en snarvei med en bindestrek.

Soft hyphen

To support automatic hyphenation by entering a soft hyphen inside a word yourself, use the keys +minus sign. The word is separated at this position when it is at the end of the line, even if automatic hyphenation for this paragraph is switched off.

Spesialtegn

Formatting Mark