Registrere endringer

Merknadsikon

Gjennomgangsfunksjonen er tilgjengelig i LibreOffice for bruk i tekstdokumenter og regneark.


Det er ikke alle endringer som blir registrert. For eksempel registreres det ikke hvis du endrer en venstretabulator til en høyretabulator. Derimot blir alle endringer en korrekturleser vanligvis gjør, registrert. Dette gjelder blant annet endringer i formatering og tekst som legges til, slettes eller endres.

1.

To start recording changes, open the document to be edited and choose Edit - Track Changes and then choose Record.

2.

Nå kan du begynne å gjøre endringer. Du vil legge merke til at all ny tekst du skriver inn, vises understreket og med en farge, mens all tekst du sletter, fortsatt er synlig, men vises gjennomstreket med samme farge.

3.

Hvis du plasserer musepekeren over en merket endring, vil du se en referanse til typen endring, forfatteren, dato og klokkeslett for endringen i hjelpetipset. Hvis Utvidede tips også er slått på, kan du se eventuelle merknader til endringen.


Endringer i et regneark vises med en kant rundt celler med endringer. Når du plasserer musepekeren over en endret celle, vises mer detaljert informasjon om denne endringen i et hjelpetips.

You can enter a comment on each recorded change by placing the cursor in the area of the change and then choosing Edit - Track Changes - Comment. In addition to Extended Tips, the comment is also displayed in the list in the Manage Changes dialog.

To stop recording changes, choose Edit - Track Changes - Record again. The check mark is removed and you can now save the document.

I et tekstdokument kan du merke alle linjene du har gjort endringer i, med en ekstra fargemerking. Dette kan for eksempel vises med en rød strek i margen.

To change the settings for tracking changes, choose - LibreOffice Writer - Changes or on the - LibreOffice Calc - Changes.

Registrere og vise endringer

Godta eller avvise endringer

Sammenligne versjoner av et dokument

Flette versjoner

Versjonsbehandling