Sammenligne versjoner av et dokument

Merknadsikon

Gjennomgangsfunksjonen er tilgjengelig i LibreOffice for bruk i tekstdokumenter og regneark.


La oss si at du skriver et dokument i samarbeid med andre forforfattere eller korrekturlesere. En dag sender du kopier av dokumentet til alle korrekturlesere, og ber dem redigere denne kopien og sende den tilbake.

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

Hvis en av forfatterne har gjort endringer i et dokument uten Ä slÄ pÄ opptak, kan du sammenligne det endrede dokumentet med ditt originaldokument.

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    Du bĂžr alltid begynne med Ă„ Ă„pne det nyeste dokumentet og sammenligne det med det eldre dokumentet.

  2. Et dialogvindu for filvalg vises. Velg det eldre originaldokumentet og godkjenn.

    LibreOffice setter samme begge dokumentene inne i korrekturleserens dokument. All tekst som finnes i korrekturleserens dokument, men ikke i originalen, blir identifisert som innsettinger, og all tekst som er slettet av korrekturleseren, blir identifisert som slettinger.

  3. NÄ kan du godta «innsettingene» og «slettingene». Til slutt kan du lagre korrekturleserens dokument som en ny original med et nytt navn.

Registrere og vise endringer

Registrere endringer

Godta eller avvise endringer

Flette versjoner

Versjonsbehandling